You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Privacybeleid

Jouw privacy nemen wij serieus

Privacybeleid

Privacy statement
Ten eerste dank voor je bezoek aan onze website www.techniekwerkt.nl Techniekwerkt respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons) gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt. Je bent bij Techniekwerkt altijd in staat je gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Doel van de gegevensverwerking
Techniekwerkt is de carrièresite in de techniek. Het doel van Techniekwerkt werkgevers en werkzoekenden met een technische opleiding op mbo-, hbo- en wo niveau met mekaar in contact te brengen. Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt zodat we je passende informatie met je kunnen delen voor het aangaan en uitvoeren van ons ons doel en het beheren van onze relaties.

Omvang van dit privacybeleid
Dit privacybeleid gedateerd uit mei 2018 en zijn van toepassing op informatie die we verzamelen of gebruiken op sites, applicaties en apps in relatie tot de diensten die wij onder www.techniekwerkt.nl, die deze Privacyverklaring bevatten, aanbieden.

Type Gegevens
Omschrijving en bewaartermijnen

Actief Account
Bewaartermijn: Tot uitschrijving van je account. In een actief account slaan we de volgende gegevens op: naw, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, cv en je profiel. Het profiel omvat functiegroep, vakgebied, branche, werkervaring, opleidingsniveau en opleidingsrichting. Het profiel wordt gebruikt om gelijkwaardige content aan te bieden. Het is altijd mogelijk de gegevens van je account en de instellingen daarvan inzien, aan te passen of te verwijderen.

Inactief Account
Een inactief account wordt inclusief alle data na 5 jaar verwijderd. Voordat we tot verwijdering overgaan zullen we je tot 3 maal informeren.

CV Database
Een Online CV wordt weergeven in de cv-database en beschikbaar gesteld voor alleen ingelogde accounts totdat het cv offline wordt geplaats, of als het cv gedurende 2 jaar geen update meer heeft gehad. Via je account kan je raadplegen wie je data heeft geraadpleegd. Een offline cv wordt maximaal 5 jaar bewaard.

Vacaturegegevens
Vacaturegegevens worden door Techniekwerkt verrijkt met extra data zodat de werking van site wordt geoptimaliseerd. Deze vacaturegegevens blijven beschikbaar voor betrokken en ingelogde gebruikers.

Klantgegevens
Klantgegevens voor commercieel en financieel gebruik worden minimaal 7 jaar bewaard.

Sollicitatiegegevens
De sollicitatiegegevens worden gedurende 5 jaar bewaard en gedeeld in het account van werkgever en van de werknemer. Tevens worden de sollicitatiegegevens bij gebruik van het Techniekwerkt sollicitatieformulier gedeeld per email. Indien er sprake is van een externe sollicitatiemethode via een URL worden de gedeelde gegevens; datum/tijd, vacaturegegevens, vacatureeigenaar en gebruikers vastgelegd in je account.

Nieuwbrieven
Je ontvangt alleen nieuwsbrieven als je instellingen dat toelaten. We sturen maximaal 1 nieuwsbrief per maand. Bewaartermijn: Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwbrief.

Job Alert / CV Alert
Bewaartermijn: Tot het moment van verwijderen of aanpassing van je Job Alert / CV Alert

Online Invitations
Online invitations kunnen alleen worden verstuurd door ingelogde gebruikers en kan je alleen ontvangen als je instellingen dat toelaten. Reeds ontvangen invitations hebben een bewaartijd van 5 jaar.

Carrière informatie
Je ontvangt alleen Carrière informatie als je instellingen dat toelaten. Carrière informatie wordt alleen aangeboden en verstuurd vanuit het domein Techniekwerkt. Reeds verstuurde carrierinformatie heeft een bewaartijd van 5 jaar. Verwijzingen naar derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden en beheerd, waarop Techniekwerkt geen invloed kan uitoefenen. Techniekwerkt draagt geen verantwoordelijkheid in deze. We doen wel ons best alleen verwijzingen toe te laten naar correcte en indien mogelijk herleidbare informatiebronnen.
Beveiliging
Alle gegevens die je met Techniekwerkt uitwisselt via onze website, en alle gegevens die we uitwisselen met onze gegevensverwerkers worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens worden opgeslagen in de database. Wachtwoorden van gebruikers zijn anoniem en worden versleuteld opgeslagen.

Bezoekgegevens en Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren hoe effectief onze advertenties zijn De gegevens worden dus gebruikt voor gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Verwerkersovereenkomst
Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kun je de gegeven toestemming van de cookies aanpassen. Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan krijgen en te gebruiken. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:

Techniekwerkt BV
t.a.v. Privacy Functionaris
Treubstraat 15c
2288 EG Rijswijk

Telefoon: 070-41579863
e-mail: [email protected]

Over het gebruik van Cookies
Lees < hier > onze cookieverklaring.

Auteursrecht
Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content en programmeercode berust bij Techniekwerkt, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen of programmeercode van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Techniekwerkt bv

Algemene Voorwaarden
Techniekwerkt BV is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Den Haag onder inschrijvingsnummer 50816454. Op de dienstverlening van Techniekwerkt BV zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Bekijk < hier > de Algemene Voorwaarden van Techniekwerkt.

Heb je vragen of opmerkingen over deze Privacy statement schroom dan niet om met ons in contact te treden.