Allround Operator DAP (Emmen, Netherlands)

Envalior (Emmen)

 • MBO, Bachelor, PHD, MTS, LTS
 • VAPRO, DCS
 • Medior
 • 33 keren bekeken
 • Laatste update 23-5-2024
 • Kunststofindustrie, Procesindustrie

Over het bedrijf Envalior

+ Lees volledige omschrijving

Vacature

Join Envalior - Imagine The Future!

Ben je gepassioneerd over het creëren van hoogwaardige materialen in een voortdurend evoluerende omgeving? Bij Envalior zijn we op zoek naar een getalenteerde Allround Operator om ons dynamische DAP-team te versterken met het creëren van nieuwe materialen voor onze klanten. 

Bij Envalior wordt de toekomst van hoogwaardige materialen niet alleen vormgegeven; het wordt gepionierd. Een geloof in het bevorderen van een omgeving waarin elke stem wordt gehoord en ideeën worden gewaardeerd, is een integraal onderdeel van onze cultuur. Empowerment is de drijvende kracht achter onze pioniersgeest, waardoor onze teams initiatief kunnen nemen, nieuwe oplossingen kunnen verkennen en kunnen genieten van de sensatie van constante innovatie.

Sluit je bij ons aan en maak deel uit van een team dat zich inzet voor een positieve impact, waar veiligheid, duurzaamheid, samenwerking en empowerment elkaar kruisen om innovatie te stimuleren.

Requirements

IMAGINE THE FUTURE WITH ENVALIOR

Als Allround Operator DAP at Envalior, bewaak je en voer je het gehele proces uit: omestering, polymerisatie, extrusie, drogen, opslag granulaat en regeneratie., Draag je zorg vanuit de controlekamer voor het instellen recepturen en bewaken van de voortgang door middel van het DCS-systeem.

Draag je tevens zorg voor processturing (inclusief kwaliteit). Dit vindt plaats op basis van procesparameters, resultaten van analyses en input Technoloog.

Processturing en bijsturing binnen het goedkeurgebied vindt plaats op basis van aanwezige richtlijnen. Bijsturing buiten het goedkeurgebied geschiedt uitsluitend op aangeven van Teamleider en/of Technoloog.. Additioneel omarm je een pioniersgeest en verkent nieuwe [methoden/materialen/technologieën] om bij te dragen aan onze waarden en missie.

Je levert belangrijke bijdragen aan Envalior:

Resultaatgebieden & kerntaken:

 • Uitvoeren en bewaken van het gehele proces: omestering, polymerisatie, extrusie, drogen, opslag granulaat en regeneratie.
 • Draagt zorg vanuit de controlekamer voor het instellen recepturen en bewaken van de voortgang door middel van het DCS-systeem.
 • Draagt zorg voor processturing (inclusief kwaliteit). Dit vindt plaats op basis van procesparameters, resultaten van analyses en input Technoloog. Processturing en bijsturing binnen het goedkeurgebied vindt plaats op basis van aanwezige richtlijnen. Bijsturing buiten het goedkeurgebied geschiedt uitsluitend op aangeven van Teamleider en/of Technoloog.
 • Verrichten van controleronden, bijsturen, regelen en bedienen van procesinstallaties.
 • Melden van de actuele situatie aan de Allround Operator in de controlekamer en bijregelen van de installaties en apparatuur in overleg met de Allround Operator in de controlekamer.
 • Signaleren, melden en vastleggen van afwijkingen in de procesinstallaties.
 • Nemen, analyseren en registreren van monsters op gewicht en kleur. Daarnaast afhandeling overige uitkomsten van analyses, uitgevoerd door chemisch laboratorium.
 • Analyseren van problemen en storingen en doen van verbetervoorstellen (voor aanpassing recepturen en wijzigen van apparatuur), oplossen van storingen.
 • Verrichten van verschillende handelingen, teneinde zorg te dragen dat er tijdens het proces steeds voldoende en goede aanwezigheid is van: stabilistor, katalysatoren, pigmenten, antiklevingsmiddel, antioxydanten en kristallisatievertrager.
 • Draagt zorg voor intern transport in het PBU gebouw van hulpstoffen en residu.
 • Verrichten van eerstelijns onderhoud aan installaties, assisteren van E&F bij meer omvangrijke werkzaamheden.
 • Storten, lossen en schoonhouden van machines (productovergangen) en werkomgeving. · Registreren van de productiegegevens (SAP/MFS).
 • Het laden en lossen van auto’s (grondstoffen, neven- en eindproducten). Naleven van veiligheidsmaatregelen, milieu en Arbo volgens door DSM gestelde richtlijnen.
 • Verrichten van werkzaamheden binnen richtlijnen en specificaties van SHE.
 • Implicaties van het gevoerde zorgsysteem moeten voldoende naar voren komen in het uitoefenen van de functie.
 • Opstellen van veiligstelformulieren.
 • Deelnemen aan multidisciplinaire verbeterteams.
 • Het opstellen, controleren en corrigeren van plantdocumentatie.
 • Draagt zorg voor dienstoverdracht.
 • SHE verantwoordelijkheden o Is verantwoordelijk om te werken overeenkomstig de eisen uit de vastgestelde Life Saving Rules.
 • Ziet toe op de naleving van de Life Saving Rules van zijn medewerkers. o Vertaalt de Life Saving Rules naar praktijksituaties binnen zijn hiërarchische werkgebied.
 • Bevoegdheden · Ingrijpen in situaties die direct of potentieel kunnen leiden tot SHE incidenten
 • Gevraagd of ongevraagd doen van verbetervoorstellen.
 • Het coachen van operators in opleiding.
 • Projecten of Speciale Opdrachten Nvt SHE TBV’s:
 • Naleven van de normen, werkwijzen en inspanningsverplichtingen zoals deze beschreven staan in het managementzorgsysteem, het ARIE (aanvullende risico inventarisatie en evaluatie) en de diverse vergunningen. · Optimaal gebruik maken van utillities en het minimaliseren van afvalstromen.
 • Intern en extern uitdragen van positieve houding t.a.v. SHE door een correcte naleving van regelgeving en pro-actief om te gaan met SHE, gericht op het voorkomen van onveilige situaties. Daar waar mogelijk en noodzakelijk signaleren en verbeteracties ondernemen

De ideale nieuwe collega:

Opleidingsniveau:

 • VAPRO-B of vergelijkbaar, kennisniveau MBO 3/4:
 • (Bedienings-)vaardigheid van DCS (PCS7), Logics, P&ID’s, SAP en SCS (Aspentech, Proficy en PHD)
 • Heftruckopleiding, hijsen met handtakels, BSC (Basic Safety Course), gewenst gedrag (DSM Behaviours): Focus op de klant en buitenwereld (customer and external focus),
 • Verbeteren vernieuwen en veranderen (improve, innovate and change ),
 • Mensen betrekken (engage people), resultaatgerichtheid (drive for results), gevoel voor verantwoordelijkheid (act responsibly)

 • Competenties:
 • Besluitvaardigheid
 • Communicatie (mondeling)
 • Leervermogen
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Accuratesse/nauwkeurigheid
 • Expertise/vakmanschap
 • Veilig werken
 • Kwaliteitsgerichtheid

Vereiste ervaring

 • Basiskennis computervaardigheden.

Sociale interactie

 • Oplettendheid, alertheid op afwijkingen, discipline m.b.t. volgen van procedures, flexibel m.b.t. inzet in andere teams, open, eerlijk en betrouwbaar.
 • Schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid gericht op het overdragen van informatie van processen, incidenteel in de Engelse taal.
 • Overleggen met teamleider, Improve, E&F en overige stafafdelingen.
 • Samenwerken en overleggen met teamleden, laboratorium en medewerkers van buitenfirma’s.
 • Deelnemen aan teamoverleg.
 • Opleiden van nieuwe collega’s.

Bezwarende werkomstandigheden

Inspannende houding bij controle werkzaamheden, instellen / bedienen van machines en diverse productiegerichte onderhoudswerkzaamheden. Lopen van trappen, hinder van grote temperatuurverschillen, tocht, machinelawaai en van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gesloten werkkleding met lange mouwen, gehoorbescherming, bril, helm en veiligheidsschoenen. Werken met gevaarlijke stoffen als Dowtherm, Antimoon, Loog, Methanol en anderen.

Benefits

WHY ENVALIOR?

Competitive Compensation:

Join us at Envalior and enjoy competitive compensation packages, inclusive of a global bonus program and individual performance bonuses, ensuring your hard work is recognized and rewarded.

Comprehensive Benefits:

Your well-being matters to us. At Envalior, we provide an array of benefits supporting your financial security, health, and overall well-being. This includes retirement plans, health programs, life insurance, and comprehensive medical care.

Work-Life Balance & Flexibility:

Maintain a healthy balance between work and personal life with Envalior's commitment to supporting your schedule. Our global “Xwork” program offers flexible working arrangements across all countries we operate in, allowing you to manage your professional and personal commitments effectively.

Training & Development Opportunities:

At Envalior, your growth matters. We encourage and invest in your professional and personal development. We support our employees in their growth and personal development through ongoing investment in their knowledge and skills via training, coaching, and mentoring.

Diversity & Inclusion:

At Envalior, our people drive our success, so it’s only right that we provide a diverse and inclusive working environment and foster a culture of belonging, openness, and respect. We value diversity as a cornerstone of our success. We are committed to nurturing and empowering every individual to reach their full potential.

 

APPLY NOW!

Ready to pioneer change with Envalior? Join us in our mission to drive innovation, sustainability, and excellence. Apply today and become a part of our transformative journey towards a more sustainable future.

Submit your application online by sending your CV and motivation letter in English through our career portal. If you have any questions, feel free to connect directly with our recruiter at: [email protected]

Envalior is proud to be an Equal Employment Opportunity and Affirmative Action employer. We do not discriminate based upon race, religion, color, national origin, gender (including pregnancy, childbirth, or related medical conditions), sexual orientation, gender identity, gender expression, age, status as a protected veteran, status as an individual with a disability, or other applicable legally protected characteristics.

If you need assistance or an accommodation due to a disability, you may contact us at [email protected].

 

OUR HERITAGE

With a combined heritage of over 100 years, Envalior brings together two established global materials players: DSM Engineering Materials and LANXESS High Performance Materials. Our unique combined portfolio of longstanding material-, application-, and design expertise enables our customers to develop and launch sustainable future-proof designs. Envalior is the brand-new materials powerhouse that was Launched in early 2023. 

 We aim to be a global leader in sustainable and high-performance engineering materials. We imagine the future by shaping the world of today and tomorrow. We’re conscious that this is both a privilege and a responsibility – so, when we imagine the future, we’re guided by our key values to help us create a better world.

ONS ERFGOED

Met een gecombineerde geschiedenis van meer dan 100 jaar verenigt Envalior twee gevestigde wereldwijde materiaalspelers: DSM Engineering Materials en LANXESS High Performance Materials. Ons unieke gecombineerde portfolio van jarenlange materiaal-, toepassings- en ontwerpexpertise stelt onze klanten in staat om duurzame, toekomstbestendige ontwerpen te ontwikkelen en te lanceren. Envalior is de gloednieuwe krachtpatser op het gebied van materialen die begin 2023 werd gelanceerd. 

We streven ernaar een wereldleider te zijn op het gebied van duurzame en hoogwaardige technische materialen. We stellen ons de toekomst voor door de wereld van vandaag en morgen vorm te geven. We zijn ons ervan bewust dat dit zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid is - dus als we ons de toekomst voorstellen, laten we ons leiden door onze kernwaarden om ons te helpen een betere wereld te creëren.

Wat krijg je er voor terug:

 • Een team van diverse medewerkers die niet bang zijn om buiten de gebaande paden te denken.
 • De aanmoediging die je nodig hebt om je te ontwikkelen en de doelen die je stelt te bereiken.
 • Een dynamische werkomgeving met een ervaren ondersteunend team.
 • De kans om mee te groeien en jezelf te ontwikkelen in een constant groeiende industrie en om een verschil te maken voor onze stakeholders.

De beloning:
De functie van Allround Operator DAP is ingedeeld in schaal C35,

afhankelijk van kennis en ervaring tussen  € 36.968,00 en € 52.811,00 bruto per jaar exclusief ploegentoeslag van 30% (inclusief vakantiegeld en exclusief MYChoice budget van 6,11% en eindejaarsuitkering).

 Ons recruitment proces

Interesse in deze functie? Solliciteer online met het sturen van jouw CV en motivatiebrief. Je sollicitatie kun je richten aan onze recruiter Theo Vinke ([email protected])

Envalior is er trots op een werkgever te zijn die gelijke kansen op werk en positieve actie biedt. We discrimineren niet op basis van ras, religie, huidskleur, nationale afkomst, geslacht (inclusief zwangerschap, bevalling of gerelateerde medische aandoeningen), seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie, leeftijd, status als beschermde veteraan, status als persoon met een handicap of andere toepasselijke wettelijk beschermde kenmerken. Als u hulp of een accommodatie nodig heeft vanwege een handicap, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Schrijf je nu in!

Inschrijven

Geniet net als 100.000 kandidaten van de voordelen

Ontdek 0 vergelijkbare vacatures