You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Prorail duurzaam

Nog meer duurzaam vervoer, nog duurzamer uitgevoerd

Nog meer duurzaam vervoer, nog duurzamer uitgevoerd

Bosbranden in Australië, onderhandelingen in Madrid, milieuactiviste Greta Thunberg en het klimaat als gespreksonderwerp bij het World Economic Forum in Davos. Overheden, bedrijven en individuen wereldwijd komen in beweging. Het besef, dat we nu in actie moeten komen en steeds ambitieuzere klimaatdoelstellingen nastreven, wordt steeds breder gedeeld.

ProRail gaat voor ambitieuze klimaatdoelstellingen 
Ook ProRail draagt graag bij aan het behalen van ambitieuze klimaatdoelstellingen. Naast lopen en fietsen is reizen per trein de meest duurzame vorm van reizen. Er reizen nu al 1.300.000 reizigers per dag met de trein. En we vervoeren per dag ook nog eens 110.000 ton goederen. Tijdens de spits wordt 80% van het woon-werk verkeer per trein vervoerd! De vraag naar duurzaam vervoer neemt alleen maar toe. Daarom willen we binnen 10 jaar 30% groei aan treinreizen realiseren.

Uitbreiding en forse aanpassingen infrastructuur
Om die groei mogelijk te maken zetten we ICT-innovaties en verdere digitalisering in om treinen nog efficiënter gebruik te laten maken van het huidige spoorwegnet. Maar we passen ook de infrastructuur aan, zowel het spoor als stations. Zorgen we voor betere aansluitingen en breiden we fietsenstallingen uit. De grootste fietsenstalling ter wereld staat inmiddels in Utrecht!

Vier duurzaamheidspijlers
De uitvoering van de benodigde werkzaamheden doen we ook steeds duurzamer: nog meer duurzaam vervoer, nog duurzamer uitgevoerd. Binnen onze duurzaamheidsstrategie kennen we namelijk naast Mobiliteit, het faciliteren van zoveel mogelijk duurzaam vervoer, nog drie pijlers: Materialen, Natuur en Energie. Bij de uitvoering van al onze werkzaamheden werken we conform het beleid, dat we voor deze pijlers hebben ontwikkeld.

Materialen
We gaan zuinig met materialen om en stimuleren de ontwikkeling van duurzame alternatieven. Het percentage materialen waarmee we niets anders meer kunnen dan verbranden of storten, is in 2030 nog maar maximaal 5%. Ook komt tenminste 10% van de materialen na demontage weer ter beschikking voor hergebruik. Om het hergebruik van materialen makkelijker te maken ontwikkelen we een marktplaats waar oude spoormaterialen aangeboden en gezocht kunnen worden. Ook hebben we nu al een depot voor dwarsliggers. Alle dwarsliggers die dankzij dit project zijn hergebruikt, hebben samen al een CO2-besparing van zeven kiloton opgeleverd.

Natuur
ProRail beheert ruim 6.500 hectare bermen langs het spoor en is daarmee één van de grootste terreinbeheerders in Nederland. We voelen ons verantwoordelijk voor het behoud van flora en fauna. Om de biodiversiteit te bevorderen zetten we bijvoorbeeld verschillende soorten faunapassages in, zoals ecoducten, passages onder spoorbruggen en zelfs holle dwarsliggers, die als doorgang functioneren voor de marter en ringslang. Daarnaast gaan we aan de slag met duurzaam bermbeheer zodat, waar dat op veilige afstand van het spoor kan, onze bermen ook een mooie leefruimte worden voor planten en dieren.

Energie
ProRail heeft als doelstelling om in 2030 ons elektriciteitsverbruik volledig op te wekken via onze eigen assets. Enerzijds dragen we hieraan bij door energie te besparen. Zo brengen we op onze perrons te dimmen ledverlichting aan. Aan de andere kant willen we ons eigen energieverbruik zelf duurzaam opwekken. Zo plaatsen we zonnepanelen op perrondaken, zoals op Rotterdam, Eindhoven en Zwolle, maar doen we ook proeven met zonnepanelen op fietsenstallingen. Dit laatste is bijzonder omdat we hiervoor gebogen, glazen panelen ontwikkelen. Zo kan je straks je fiets stallen en wekt de stalling gelijk energie op, dubbel duurzaam.

Werk jij ook mee?


Werken aan steeds meer duurzame mobiliteit. Op een van de drukste netwerken ter wereld. Dat is een flinke klus. Daar komt nu ook het toekomst-klaar maken van de infrastructuur bij. Met ingrijpende vernieuwingen aan de IT-infrastructuur, het spoor, de stations en de overwegen. In heel Nederland. Die komen alleen tot stand door forse investeringen. In hechte samenwerking met partners. En door de inzet van onze gedreven 4.600 professionals.

En daar hebben we er altijd meer van nodig. Zoals rail system engineers, risico analisten, bouw- en projectmanagers, quality managers, inspecteurs baan en ga zo maar door.

Wil jij ook meedenken en meewerken aan vervoer waar Nederland beter van wordt? Kijk dan hier. Zie je niet direct een passende vacature? Maak dan een job alert aan, dan ontvang je nieuwe vacatures automatisch per mail.


Marianne van Haaren- van de Wiel
Projectmanager | Milieu en Duurzaamheid

Maart 2020